Vi hälsar hundarna 

Bali,Cacau,Anocas,Zeus

Billy,Joca,Marley,Zack

Jimmy,Bolota,Iris,Roshinha

Napoleon,Lola och Bambino

Välkomna till Sverige