Vad kostar det

Avgiften för att adoptera hund från HundRondellen är 6900 kr varav reservationsavgift 3500kr. För speciella hundar är motsvarande belopp 4900kr och 3500kr. Specialpris för att adoptera rasen Galgo, 5900kr. Ni betalar via bankgiro 5580-3951 eller via swish till nummer 1235627419. Märk insättningen med hundens namn. Hunden ska vara fullt betald SENAST två veckor före ankomst.

Följande ingår i kostnaden.

 • Vaccination mot rabies, valpsjuka, parvo, leptospiros och kennelhosta
 • Blodtester för Leichmanios, babesia canis, hjärtmask och erlichia
 • Avmaskning mot dvärgmask
 • Id-märkning med mikrochip
 • EU-pass
 • Kastrering
 • Flygresa
 • Frontline-droppar/tabletter/scalibor halsband eller annat skydd mot parasiter på hundhemmet

Nedan redovisar vi HundRondellens totala kostnader för att förbereda och transportera en hund till Sverige. Det varierar självklart då vissa hundar behöver extra vård och andra som kommer in kanske redan är kastrerad, detta är bara ett exempel på hur det oftast ser ut.

 • Rabiesvaccination och övrig vaccination 30 euro
 • Scaliborhalsband mot mygg 13 euro
 • Advocate mot löss och loppor 3 euro
 • Kastrering 40 euro
 • Leichmania test 13 euro
 • Övriga tester 60 euro
 • Veterinärarvode för blodtagning och vaccination 25 euro
 • Mat 20 euro
 • Chipmärkning, pass och avmaskning 16 euro
 • Porto för sändning av blod för test 20 euro
 • Trace/Handelsintyg 25 euro
 • Transport 75 euro
 • Flygresa 150 – 350 euro (4 hundar)