Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev. godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.

 

Inkubationstid

Symptom

De röda blodkropparnas skadas och Anemi utvecklas, dvs. hunden får för lite röda blodkroppar i blodet. .

Orsakas av

Babesia orsakas av en bakterie som sprids med den bruna hundfästingen. .

Smittorisk

Sprids genom bett av den bruna hundfästingen som inte finns i Sverige, tack vare vårt kalla klimat. .

Behandling

Det finns läkemedel att sätta in mot babesios och ofta ger behandlingen en snabb och god effekt. Diagnos ställs genom blodprov..

HundRondellens hundar är testade mot babesia canis och en smittad hund behandlas.

Inkubationstid

Symptom

Hos idisslare och hund ses kastningar i sent dräktighetsstadium hos hondjur, ofta med kvarbliven efterbörd, samt testikelinfektioner som kan leda till sterilitet hos handjur. Vi människa får däremot influensaliknande symtom som kan komma och gå, med feber, ledvärk, illamående, depression och sömnsvårigheter.

Orsakas av

Brucellos orsakas av brucellabakterier. De nordiska länderna är i princip fria, men i länderna kring Medelhavet finns det främst hos får och get.

Smittorisk

Smittar vid parning, eller kontakt med hundens sperma, tikens flytningar eller de kastade valparna.

Behandling

Diagnos ställs genom blodprov. Kan behandlas med antibiotika men det hjälper inte alltid. Veterinärerna rekommenderar kastrering och att hunden inte används i avel.

HundRondellens hundar är kastrerade för att undvika förekomst i avel.

Inkubationstid

Symptom

Slöhet och hosta. Hunden magrar av och blir gradvis allt sämre. Det kan ta lång tid innan hunden visar symtom till följd av sin hjärtmaskinfektion.

Orsakas av

Parasiten Dirofilaria immitis, så kallad hjärtmask, sprids via myggor. Infektionen förekommer inte naturligt i Sverige, men den är vanligt förekommande hos hund i ett flertal länder i Europa.

Smittorisk

Hjärtmasken sprids via ett flertal olika myggarter, men för att smittöverföring skall vara möjligt krävs en hög medeldygnstemperatur under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta.

Behandling

Diagnos ställs genom blodprov. I de fall hunden är tillräckligt stabil och prognosen bedöms vara tillräckligt god sätts behandling med en arsenikföring in mot de vuxna maskarna. Om behandlingen lyckas och ges en ytterligare behandling mot några veckor senare.

HundRondellens hundar testat mot Hjärtmask via blodprov. En smittad hund tas inte till Sverige.

Inkubationstid

5-10dagar.

Symptom

Akut insättande hostattacker. Hundarna hostar ibland så att de får kväljningar och kan få upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.

Orsakas av

Virus, bakterier och mycoplasma.

Smittorisk

Mycket stor. Sprids via nos-nos kontakt, hosta/nysning, gemensamma matskålar eller föremål som hunden har i munnen.

Behandling

De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling eller efter behandling med enbart hostdämpande medicin från veterinär. Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Provtagning sker genom bakterieodling. Vaccination mot kennelhosta ingår i trippelsprutan mot HHC, valpsjuka och parvo men en vaccinerad hund är aldrig 100 % säker.

HundRondellens hundar är vaccinerade mot kennelhosta.

Inkubationstid

Kan ligga latent hos hunden i flera år.

Symptom

Kan uppkomma relativt snart efter infektionstillfället, eller först efter en längre tid (upp till flera år) efter det att hunden infekteras via ett myggbett. Första tecknet på leichmanios brukar visa sig i from av små sår eller torr fjällig hud i ansiktet. Hunden börjar avmagra, få feber, svullna lymfknutor och hela immunförsvaret försvagas. En hund som har haft leichmanios en längre tid brukar få problem med stelhet samt svaghet i bakbenen.

Orsakas av

En parasit som sprids via myggor (sandmyggor, fjärilsmyggor) till både djur och människor. Dessa myggor finns inte i vårt kalla klimat i Sverige men de trivs framför allt i länderna kring Medelhavet.

Smittorisk

Det krävs  ett stick från en infekterad sandmygga för att en hund eller människa skall kunna smittas.

Behandling

Diagnos ställs genom blodprov och biopsier. Infektionen leder hos hund som regel till obotlig, allvarlig systemsjukdom som kräver upprepad – livslång behandling. Två typer av preparat används till hund i Europa; ett som injiceras och ett som ges i form av tabletter (allopurinol). Allopurinol finns i Sverige.

HundRondellens hundar är blodtestade mot leichmanios och en infekterad hund tas inte till Sverige. Testet ger inte alltid utslag för sjukdomen då den kan ligga latent hos hunden i flera år. Det finns också en liten risk att hunden blir biten av en smittad mygga efter blodtestet, i vänta på resan till Sverige.

Inkubationstid

1-2veckor.

Symptom

Hos människor uppträder det ofta som en influensaliknande symtom, men också som en livshotade sjukdom med blödningar/skador på levern och njurar. Husdjur som drabbas av leptospiros kan uppvisa varierande sjukdomsbild. Nötkreatur får oftast feber, blod i urinen, anemi och gulsot m.m.

Orsakas av

En grupp leptospiralbakterier som vissa i njurarna på vissa djurarter och utsöndras med urinen. De vanligaste djuren är smågnagare, hund, nöt och gris.

Smittorisk

Sprids via infekterat urin från djur som är kroniskt infekterade oftast via råttor och andra smågnagare. Kontaminerat vatten, lera och fuktig mark.

Behandling

Diagnosen fastställs via blodprov och kan behandlas med antibiotika eller vaccination i förebyggande syfte.

HundRondellens hundar är vaccinerade mot leptospiros.

Inkubationstid

Ca en vecka.

Symptom

Loppbett, klåda, rodnad hud samt förekomst av loppans avföring. Nässelliknande utslag. En loppa är omkring 2 mm lång och när den är fullvuxen ser den ut som på bilden. Loppor kan vara svåra att se eftersom de rör sig väldigt snabbt genom hundens päls. Om ni inte hittar några loppor kan ni i stället titta efter deras avföring, som liknar små mörka klumpar eller mjäll. Fukta en vaddtuss eller ett kaffefilter med lite vatten och gnid på de här små klumparna i hudens päls. Kommer det röd färg på vaddtussen eller filtret har din hund utan tvivel fått loppor. Loppor är ovala när du ser den från sidan och väldigt smal när man ser den framifrån – den ser närmast ut som en upprättstående rödspätta med ben som hoppar.

Orsakas av

Kommer ursprungligen oftas från grävling, igelkottar och fåglar smittar våra hundar med dessa blodsugande insekter.

Smittorisk

Smittar vid närkontakt eller från omgivningen. Smittar från hund till hund, hund till människa och hund till katt.

Behandling

I dag finns det många bra loppmedel som är enkla att använda. Den ena typen förhindrar lopporna från att fortplanta sig. Den andra typen dödar de vuxna lopporna. Bägge dessa typer kan användas både för att förebygga och för att behandla. Det enda du behöver göra är att droppa eller spruta loppmedlet på din hund med några veckors intervall. Det viktigaste är att ni sanerar hela omgivningen.

Inkubationstid

Symptom

Löss kan synas som små bruna djur runt nosen och öronen. Förutom själva lössen syns även lusäggen som är millimeterstora vita frön som sitter fast i hundens hårstrån. Symtomen kan variera och en del hundar kan vara helt utan besvär. Vanligen ger angrepp av löss upphov till klåda, framförallt bakom öronen, men även på andra ställen på kroppen. Klådan kan vara så intensiv att det uppstår rivmärken. Löss är platta och sitter ganska stilla på hårstråna, i jämförelse mot loppor.

Orsakas av

Lössen som finns i Sverige är blodsugande och tillhör arten Linognatus setosus. Lössen är värdspecifika och lever hela livscykeln på värdedjuret och överlever 1-2veckor i omgivningen.

Smittorisk

Smittar via direktkontakt eller via indirekt kontakt ex via kam, borste, bädd.

Behandling

Använd Dermocan schampo som finns att köpa på apoteket. Det går även att använda tigerspray och Exspot. Tänk på att sanera hundens omgivning.

Inkubationstid

1 vecka upp till år.

Symptom

Symtom på akut sjukdom kan ses inom tre veckor efter det att hunden infekterats av en brun hundfästing. Hos en del hundar ses även en mycket allvarlig kronisk form, som oftast inte går att bota. Symtom till följd av en kronisk form av monocytär ehrlichios kan uppkomma flera månader, eller till och med flera år, efter det att hunden infekterades. Typiska symtom hos hundar som insjuknar i monocytär ehrlichios är feber, blödningar och trötthet. Hunden kan magra av. Anemi (dvs. brist på röda blodkroppar) är vanligt. Hundens immunförsvar påverkas och ofta tillstöter även av andra typer av infektioner.

Orsakas av

Sjukdomen orsakas av en bakterie som infekterar en viss typ av de vita blodkropparna. Många hundar har antikroppar i blodet utan att utveckla sjukdomen. De har alltså blivit bitna av en infekterad fästing utan att insjukna.

Smittorisk

Smittan sprids med den bruna hundfästingen som inte finns i Sverige, tack vare vårt kalla klimat. Ehrlichia smittar alltså inte mellan hundar.

Behandling

Diagnos ställs genom blodprov. Snabbt tillfrisknande vid rätt behandling (antibiotika) i akut skede.

HundRondellens hundar är testade mot monocyrär erlichios och behandlas vid behov.

Inkubationstid

Ca 1vecka.

Symptom

Diarré, kräkning, slöhet, feber och upphörd aptit.

Orsakas av

Virus som orsakar en blodig magtarmsinflammation.

Smittorisk

Sprid via avföring och saliv från insjuknat djur.

Behandling

Vaccination ges i förebyggande syfte.

HundRondellens hundar är vaccinerade mot Parvo.

Inkubationstid

Upp till två veckor.

Symptom

Det vanligaste symtomet är beteende störningar. Vilda djur blir tama och tama djur blir skygga eller aggressiva. Det kan även leda till förlamning, rörelsestörningar samt kramper.

Orsakas av

Rabies är en virusinfektion som drabbar nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Detta kan drabba alla varmblodiga varelser. Norden är klassad som rabiesfria länder.

Smittorisk

Sjukdomen smittar främst via bett, eftersom stora mängder virus finns i saliven hos infekterade djur. Tiden mellan infektion och uppvisande av symtom varierar mellan några veckor till flera månader.

Behandling

Vaccination används i förebyggande syfte.

HundRondellens hundar är rabiesvaccinerade. Ett blodprov tas på varje hund 120 dagar efter vaccinationen, för att kontrollera att rätt mängd antikroppar mor rabies har bildats, innan införsel till Sverige.

Inkubationstid

Symptom

Avgränsade, cirkulära, delvis hårlösa partier 1-4 cm i diameter. Klåda och avbrutna hårstrån är mycket vanligt. Förändringen är oftast fjällande med pulverliknande hud. I ytterkanterna bildas en rodnande ring beroende på inflammationen.

Orsakas av

Svampinfektion.

Smittorisk

Smittar mellan djur och människor samt människa till djur.

Behandling

Svampinfektioner kräver oftast lång behandling. Både lokalt med salvor, liniment, badlösningar m.m. och allmänt med hjälp av receptbelagda läkemedel som Fungoral och Imaverol.

Inkubationstid

Symptom

Hårsäcksskabb/kvalster gör att hunden tappar hår. Huden blir rödaktig och det framkallar en intensiv klåda. Såren av det intensiva kliandet kan framkalla bakterier och svampinfektioner som i sin tur kan bli variga. Hunden ser plågad ut.

Orsakas av

Skabb är ett blodsugande kvalster som gärna uppsöker ställen där hunden har lite päls.

Smittorisk

Smittar från hund till hund och även indirekt. Kan också tillfälligt smitta till människa men värddjuret kan inte föröka sig där utan endast orsaka tillfällig klåda.

Behandling

Injektion eller badkoncentrat

Inkubationstid

C:a 1 vecka.

Symptom

Symtomen varierar från lätt till akut hjärnhinneinflammation beroende på vilken stam på virus som har infekterar hunden. De vanligaste symtomen är ögoninflammation, hosta, lunginflammation, dålig aptit, kräkningar och diarré.

Orsakas av

Virus som finns i olika stammar som medför olika grader på symtomen. Dessa virus finns i hela Europa även i Sverige som har några enstaka insjukna hundar/år.

Smittorisk

Direktkontakt och luftburen smitta. Ofödda valpar kan smittas av sin mamma.

Behandling

Alla hundar bör vaccination i förebyggande syfte.

HundRondellens hundar är vaccinerade mot valpsjuka.