Alba

Madrid Spanien


Alba startades av 5 volontärer 1998. Man började bygga ett Shelter för att hjälpa dom mest utsatta hundarna och katterna. Byggnationerna har tagit många år då allt måste byggas med hjälp av donationer och volontärer. Under årens lopp ha ALBA fått vissa bidrag från kommunen för att hjälpa ex trafikskadade djur och detta har i sin tur lett till att man fått möjligheten att bygga upp en veterinärklinik inne på området där man även kan emot betalande patienter för ex kastreringar och andra operationer. På detta sätt får man in pengar för att driva allt vidare.

ALBA har idag några avlönade veterinärer och även några avlönade arbetare på sheltret men dom allra flesta arbetar på volontärbasis. Donationerna är den viktigaste kuggen för utan dom skulle ALBA aldrig kunna existera. Det finns plats för ca 60 hundar och ca 40 katter men det är ofta överbelagt.