Vi kan nu se tillbaka på 2018 som ett lite annorlunda år hos Hundrondellen. Vi har under 2018 placerat flera hundar än under föregående år samtidigt som vår styrelse har ändrats. Några medlemmar har klivit av och några nya har klivit in. Vi jobbar med detta i stort sett varje dag, året om, helt ideellt och efter många många år så tar allt arbete ut sin rätt. Vi vill i alla fall ta tillfället i akt och Tacka Laila Hjerpe, Eva Thestrup och vår allt i allo Monica Detlofsson för deras arbete under många år.

Vi har fått lov att bygga en helt ny hemsida då den gamla började bli svår att arbeta med då utvecklingen går framåt och vi måste hänga med. Vi är inte helt klara med den nya sidan ännu så om ni har åsikter/önskemål så hör gärna av er till oss så att vi kan få chans att ändra det.

Vi ser nu fram emot ett nytt år där vi tack vare generösa gåvor ska hjälpa hundhemmet i Portugal att laga och bygga om deras boxar då dom nu varit en skaderisk för både människor och hundar. Och vi ska även hjälpa PAD i Spanien att bygga en mur som förhindrar att förorenat vatten rinner in i den rastgård där hundarna kan leka.

Tack till alla er HELT FANTASTISKA hundägare vi fått äran att tala med under året och som på olika sätt hjälpt oss och våra hundar. Nu jobbar vi vidare och siktar framåt för att hjälpa ännu flera hundar!

Malin Danielsson

Ordförande