PAD

Fuengirola Malaga, Portugal


PAD började byggas 1996 med tanken att adoptera ut hundar och katter. Man startade i en liten byggnad på leasad mark där man hade plats för 12 hundar och 10 katter. Med hjälp av donation från en kvinna vid namn Sally F. kunde man sedan köpa en bit mark med en liten byggnad på som man sedan med hjälp av volontärer och ytterligare donationer från en kvinna vid namn Carmen de Vigny kunde fortsätta att bygga ut till ett shelter som idag kan ta emot ca 40-50 hundar.

Dom flesta som hjälper till på PAD kommer från England och dom är aktiva i att samla in pengar på olika jippon runt om i Fuengirola och promenera med hundarna varje dag. PAD lever idag enbart på volontärer och donationer från allmänheten och pengarna dom får in när dom adopterar ut en hund.

Alba

Madrid Spanien


Alba startades av 5 volontärer 1998. Man började bygga ett Shelter för att hjälpa dom mest utsatta hundarna och katterna. Byggnationerna har tagit många år då allt måste byggas med hjälp av donationer och volontärer. Under årens lopp ha ALBA fått vissa bidrag från kommunen för att hjälpa ex trafikskadade djur och detta har i sin tur lett till att man fått möjligheten att bygga upp en veterinärklinik inne på området där man även kan emot betalande patienter för ex kastreringar och andra operationer. På detta sätt får man in pengar för att driva allt vidare.

ALBA har idag några avlönade veterinärer och även några avlönade arbetare på sheltret men dom allra flesta arbetar på volontärbasis. Donationerna är den viktigaste kuggen för utan dom skulle ALBA aldrig kunna existera. Det finns plats för ca 60 hundar och ca 40 katter men det är ofta överbelagt.