Hundhemmen

Vi samarbetar med ett flertal olika hundhem i både Portugal och Spanien från vilka vi hämtar hem hundar till Sverige. Situationen på flera av dessa hundhem är många gånger näst intill hopplös. Det finns helt enkelt inte tillräckliga resurser, i både pengar och mänskliga arbetsinsatser räknat, för att kunna tillgodose alla hundarnas olika behov. Nedan följer några kortare presentationer över vad som händer nere på hundhemmen.

Vill du hjälpa till genom att skänka gåvor i form av pengar, leksaker eller hjälpa till på ett aktivt sätt? Kontakta oss i så fall!