Patty

Kön: Tik
Född:  201105
Mankhöjd: 
Hundhem:  Portugal

Status: Adopterad,
Kategori: Speciella,

Beskrivning

Patty söker nytt hem

Patty är en mjuk och självständig dam.

Hon bor för tillfället i jourhem med mycket natur och skog i kring sig där hon har möjligheten att gå fritt.

Detta är något hon behöver i fortsättningen då hon har en synnedsättning som gör att hon inte ser något alls på bägge ögonen.

Hon fungerar bra med andra hundar och människor med, i början behöver hon tid för att känna in dem hon omger sig med och när hon känner sig trygg är hon en tillgiven tjej.

Patty är otroligt lätt att ha i kring sig, och följer sin ägare.

Till henne söker vi ett lugnare hem där hon har möjlighet att få gå lös, slipper vara mycket ensam och gärna långa promenader i skog och mark med sin ägare.

Tidigare information om Patty

Patty räddades i sista stund från ett shelter som avlivar hundar.

Hon är blind på båda ögonen och behöver guidning i vardagen.

Hon är en mjuk tillgiven och följsam dam som behöver komma till någon som har tid och förståelse för henne.