Vi gratulerar Åsa Stenmarck till adoptionen av vår Betonghund!

Tack för ditt bidrag som oavkortat går till hundarna, både de på hundhemmena samt de hundar som behöver i Sverige!