Vi är så otroligt överrumplade och tacksamma för alla som erbjuder sin hjälp att ställa upp som jourhem, i dagsläget så STOPPAR vi dessa ansökningar då vi verkligen vill hinna vårda kontakten med de som vi redan har kontakt med. Det är viktigt att känna till att man kan inte bestämma vilken hund/hundar man vill vara jourhem för. Med jourhem menas att man är villig att ta hand om en hund/hundar som måste omplaceras mm  under en kortare period.

Återigen från botten av våra hjärtan tack!

Mvh Styrelsen