Finns i Sverige

Information ang resor!

Vi på Hundrondellen följer löpande UD samt folkhälsomyndighetens uppdateringar gällande Corona/Covid-19. Vi har därför valt att i nuläget inte boka några nya resor, detta på grund av risken för smittspridning samt att det finns en risk att våra eskorter blir strandade i det land de befinner sig i eller satta i karantän. (Vi har vi inte bokat av de redan bokade resorna, skulle  något…