Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Hjärtmask


Inkubationstid


Symptom

Slöhet och hosta. Hunden magrar av och blir gradvis allt sämre. Det kan ta lång tid innan hunden visar symtom till följd av sin hjärtmaskinfektion


Orsakas av

Parasiten Dirofilaria immitis, så kallad hjärtmask, sprids via myggor. Infektionen förekommer inte naturligt i Sverige, men den är vanligt förekommande hos hund i ett flertal länder i Europa.


Smittorisk

Hjärtmasken sprids via ett flertal olika myggarter, men för att smittöverföring skall vara möjligt krävs en hög medeldygnstemperatur under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta.


Behandling

Diagnos ställs genom blodprov. I de fall hunden är tillräckligt stabil och prognosen bedöms vara tillräckligt god sätts behandling med en arsenikföring in mot de vuxna maskarna. Om behandlingen lyckas och ges en ytterligare behandling mot några veckor senare.
HundRondellens hundar testat mot Hjärtmask via blodprov. En smittad hund tas inte till Sverige.