Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Valpsjuka


Inkubationstid

Ca 1 vecka


Symptom

Symtomen varierar från lätt till akut hjärnhinneinflammation beroende på vilken stam på virus som har infekterar hunden. De vanligaste symtomen är ögoninflammation, hosta, lunginflammation, dålig aptit, kräkningar och diarré.


Orsakas av

Virus som finns i olika stammar som medför olika grader på symtomen. Dessa virus finns i hela Europa även i Sverige som har några enstaka insjukna hundar/år.


Smittorisk

Direktkontakt och luftburen smitta. Ofödda valpar kan smittas av sin mamma.


Behandling

Alla hundar bör vaccination i förebyggande syfte.
HundRondellens hundar är vaccinerade mot valpsjuka.