Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Rabies


Inkubationstid

Upp till två veckor.


Symptom

Det vanligaste symtomet är beteende störningar. Vilda djur blir tama och tama djur blir skygga eller aggressiva. Det kan även leda till förlamning, rörelsestörningar samt kramper.


Orsakas av

Rabies är en virusinfektion som drabbar nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Detta kan drabba alla varmblodiga varelser. Norden är klassad som rabiesfria länder.


Smittorisk

Sjukdomen smittar främst via bett, eftersom stora mängder virus finns i saliven hos infekterade djur. Tiden mellan infektion och uppvisande av symtom varierar mellan några veckor till flera månader.


Behandling

Vaccination används i förebyggande syfte.
HundRondellens hundar är rabiesvaccinerade. Ett blodprov tas på varje hund 120 dagar efter vaccinationen, för att kontrollera att rätt mängd antikroppar mor rabies har bildats, innan införsel till Sverige.