Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Brusella Canis


Inkubationstid


Symptom

Hos idisslare och hund ses kastningar i sent dräktighetsstadium hos hondjur, ofta med kvarbliven efterbörd, samt testikelinfektioner som kan leda till sterilitet hos handjur. Vi människa får däremot influensaliknande symtom som kan komma och gå, med feber, ledvärk, illamående, depression och sömnsvårigheter.


Orsakas av

Brucellos orsakas av brucellabakterier. De nordiska länderna är i princip fria, men i länderna kring Medelhavet finns det främst hos får och get.


Smittorisk

Smittar vid parning, eller kontakt med hundens sperma, tikens flytningar eller de kastade valparna.


Behandling

Diagnos ställs genom blodprov. Kan behandlas med antibiotika men det hjälper inte alltid. Veterinärerna rekommenderar kastrering och att hunden inte används i avel.
HundRondellens hundar är kastrerade för att undvika förekomst i avel.